Vliv syntézy na velikost a morfologii částic α-Fe2O3

Oxidy železa jsou velmi významné materiály v mnoha oblastech vědy a průmyslu - používají se jako katalyzátory, plynové sensory, abraziva či magnetická záznamová media, studují se z hlediska polymorfních fázových přechodů. Patří také mezi nejstarší známá barviva s mnoha výhodnými vlastnostmi, jeho barevné vlastnosti však závisí na podmínkách během přípravy. Tato srovnávací studie se zaměřuje na porovnání dvou typů α-Fe2O3, připravených "suchou" a "mokrou" cestou - reakcí v roztoku a termickým rozkladem. Srovnávají se jejich barevné vlastnosti s možnou závislostí na velikosti částic a jejich morfologii.

kolokvium Struktura 2001, 18.-22. 6. 2001