Odkazy na jiné stránky

Pár odkazů na jiná pracoviště a společnosti, které se zabývají mikroskopií skenující sondou, na časopisy, které se věnují uvedené problematice. Pro zajímavost je uveden také seznam výrobců SPM zařízení a vybraných programů, určených speciálně ke zpracování dat z SPM. Další řadu odkazů lze najít na některých přehledových zahraničních stránkách.

Stránky pracovišť a organizací v ČR

Stránky zahraničních pracovišť a organizací

Stránky výrobců

Programy

Časopisy

Univerzitní stránky