Vývoj jednotlivých odnoží SPM

Typ mikroskopieRok, autoři
tunelovací 1981 Binnig, Rohrer
optická blízkého pole 1982 Pohl
kapacitní1984 Matey, Blanc
tepelná1985 Williams, Wickramasinghe
atomárních sil 1986 Binnig, Rohrer
přitažlivých sil1987 Martin, Williams, Wickramasinghe
magnetických sil1987 Martin, Wickramasinghe
třecích sil 1987 Mate, McClelland, Chiang
elektrostatických sil1987 Martin, Abraham, Wickramasinghe
neelastická tunelovací spektroskopie1987 Smith, Kirk, Quate
laserem řízený STM1987 Arnold, Krieger, Walther
emise balistických elektronů1988 Kaiser
inverzní fotoemisní 1988 Coombs, Gimzewski, Reihl, Sass, Schlittler
akustická blízkého pole 1989 Takata, Hasegawa, Hosaka, Hosoki, Komoda
šumová1989 Moller, Esslinger, Koslowski
spinová1989 Manassen, Hamers, Demuth, Castellano
iontová 1989 Hansma, Drake, Marti, Gould, Prater
elektrochemická 1989 Husser, Craston, Bard
absorpční 1989 Weaver, Wickramasinghe
fotonová absorpční 1989 Wickramasinghe, Weaver, Williams
chemického potenciálu 1990 Williams, Wickramasinghe
fotonapěťová 1990 Hamers, Markert

Zdroj: J. A. Stroscio, W. J. Kaiser: Scanning tunneling microscopy, Academic press 1993