Morfologie částic Fe2O3

Prezentace referuje o mikroskopii atomárních sil, jejích vlastnostech a možnostech využití při analýze částic s ohledem na morfologii. Jsou vysvětleny jednotlivé režimy AFM, vhodnost jejich použití, artefakty vznikající z principu měření (konvoluce apod.), možnost jejich eliminace a artefakty zpracování.

Přednáška doktorandského semináře