AFM analýza dentinového povrchu

Dentinová hypersenzitivita je stav bolesti, kdy je exponovaný povrch dentinu citlivý k intraorálním stimulům, považovaným normálně za neskodné. K odhalení dentinu dochází po ztrátě skloviny nebo cementu či při dehiscenci v oblasti cementosklovinné hranice. Senzitivita dentinu je jedním z nejbolestivějsích a spatně léčitelných chronických stavů zubu. Podle hydrodynamické teorie je přenos bolestivého stimulu zprostředkován kapalinou v dentinových tubulech, které jsou otevřené do vnějšího prostředí. AFM analýza ukazuje, že v případě citlivých zubů je velikost i hustota kanálků značně vyšší než u zdravých zubů. Jednou z metod desenzibilace je zatavení kanálků pomocí laserem.

XXVII. Dny lékařské biofyziky, 19.-21. 5. 2004