Využití mikroskopie atomárních sil v biologických oborech

Příspěvek shrnuje základní principy metod v blízkém poli, především STM a AFM, a dále se věnuje možným aplikacím AFM v biologických oborech, především možnosti analyzovat vzorky "in vivo" v kapalném prostředí.

24. Dny lékařské biofyziky, 30. 5.-1. 6. 2001