AFM studium dentinových povrchů po laserové expozici

Mikroskopie atomárních sil - AFM, jako jedna z mikroskopických technik, využívající skenující sondy, je zde použita ke studiu dentinového povrchu. Je známo, že dentin lidských zubů je citlivý na odvodnění s vysušení, které je používáno při standardní přípravě vzorků pro vyšetření v SEM (Scanning Electron Microscopy). Speciální úprava skeneru AFM umožňuje sledovat biologické vzorky v kapalných prostředích, čímž se lze vyhnout celé řadě artefaktů způsobených dehydratací.

AFM byla použita ke zkoumání ultramorfologie povrchového a hlubokého dentinu a jeho mechanických vlastností. Sledována byla tvrdost a elasticita hydratovaného peritubulárního a intertubulárního dentinu. Mikroskopem AFM lze pozorovat mikromorfologii nekariézních cervikálních lézí a studovat šíři dentinosklovinového spojení. Metoda také umožňuje měřit intertubulární drsnost a registrovat změny nanomechanických vlastností dentinu vzniklé v průběhu skladování vzorků.

V této prezentaci popisujeme naše zkušenosti s vyšetřením dentinového povrchu extrahovaných třetích molárů s pomocí AFM za vlhkých podmínek. V našem případě jsme se zaměřili zejména na studium změn povrchového dentinu při hledání optimální dávky laserového záření, použité pro snížení dentinové hypersenzitivity.

Naše zkušenosti s využitím mikroskopie atomárních sil pro vyšetření dentinového povrchu jsou prvními zkušenostmi, nečiní si nároky na originalitu ani nás neopodstatňují k vynášení definitivních závěru.

4. seminář o metodách blízkého pole, 4.-6. říjen 2004