Profilometrie povrchů kompozitních materiálů

Aktuální otázkou zůstává optimální způsob leštění kompozitních materiálů jak v ordinaci, tak v zubní laboratoři. V práci byly analyzovány povrchy vzorků laboratorních kompozit po vyleštění. Byly pozorovány různé způsoby leštění hybridního sklopolymeru Artglass a novějšího mikroplněného sklopolymeru Signum výrobce Heraeus-Kulzer. Pro měření drsnosti povrchů byla zvolena metoda mikroskopie atomárních sil - AFM (Atomic Force Microscopy).

Jemná mechanika a optika 9 262-265, 2005