AFM vyšetření dentinového povrchu (Naše zkušenosti)

Mikroskopie atomárních sil - AFM (Atomic Force Microscopy) je jednou z technik mikroskopie skenující (rastrující) sondou, používaných k zobrazování struktury povrchů. Je založena na mapování rozložení atomárních sil na povrchu zkoumaného vzorku. AFM poskytuje věrný topografický trojrozměrný obraz povrchu s rozlišením až atomárním. Kromě fyziky a chemie povrchů je metoda použitelná i v oborech biologických. Speciální úprava skeneru AFM umožňuje sledovat biologické vzorky v kapalných prostředích. Tím se lze vyhnout celé řadě artefaktů způsobených dehydratací.

Je známo, že dentin lidských zubů je excesivně citlivý na odvodnění a vysušení, které je používáno při standardní přípravě vzorků pro vyšetření v SEM (Scanning Electron Microscopy).

V této práci popisujeme naše zkušenosti s vyšetřením dentinového povrchu extrahovaných třetích molárů s pomocí AFM za vlhkých podmínek.

Čes. Stomat. 104 (3) 180-185, 2004