Analýza nanočástic oxidu železitého metodou AFM

Příspěvek diskutuje použití mikroskopu atomárních sil (AFM) Explorer pro charakterizaci nanočástic Fe2O3 a jeho různých modifikací. Z experimentálního hlediska přináší řadu zkušeností při hodnocení polymorfismu v oblasti nanosvěta. V této unikátní aplikaci AFM, která má řadu předností oproti transmisní elektronové mikroskopii (TEM), je důraz kladen na správnou interpretaci AFM obrazových dat, ovlivněných přípravou vzorků a různými artefakty.

Jemná mechanika a optika 11-12/2002