Popis mikroskopu AFM Explorer

Mikroskop AFM Explorer je určen pro mikroskopii atomárních a laterálních sil, případně další režimy v závislosti na použitých skenerech (magnetické síly, elektrochemické režimy). Používá konstrukce s příklopnou hlavou, v níž jsou všechny prvky soustředěny do jediné části, která se celá přikládá na vzorek, což umožňuje měřit téměř libovolné vzorky.

Boční pohled

Obr. Popis mikroskopu, pohled z boku

Pohled na spodní stranu s hrotem

Obr. Popis mikroskopu, pohled zdola