Laboratoř mikroskopie atomárních sil

Laboratoř je nyní součástí
Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů
Univerzity Palackého v Olomouci.
 
 
Tyto stránky už nejsou udržované.

Obr. Fotografie mikroskopu