Artefakt nesymetrie

Nesymetrie hrotu

Nesymetrie hrotu se zde projevuje rozdílnou strmostí náběžné a sestupné části jednotlivých sloupků. Uvedený efekt by mohl vznikat i vlivem špatně nastavené zpětné vazby – bude-li slabá, na sestupné straně bude hrot klesat jen pomalu (na vzestupné bude vzorkem prudce nadzvednut). Rozlišení je možno provést srovnáním obrazů pro dopředný a zpětný směr – pokud jsou shodné, jedná se o nesymetrii hrotu.