Artefakt interference

Interference

Proužky v obraze skleněného povrchu neodpovídají topografii vzorku, ale jsou způsobeny světelnou interferencí. Podobným způsobem by se projevovala i elektrická interference ze sítě či pravidelné mechanické vibrace. K rozlišení mezi interferencemi stačí změnit rychlost skenování na dvojnásobek. V případě světelné interference se proužky nezmění, protože mají pevnou prostorovou frekvenci, v případě rušení s pevnou časovou frekvencí bude perioda proužků poloviční. Snížení vlivu proužků lze docílit přesnějším nastavením laseru na nosník nebo zastíněním detektoru tak, aby na něj dopadal pouze svazek odražený od nosníku, nikoliv rozptýlené světlo (postačuje např. přelepení lepicím štítkem s malým otvorem).