Artefakt zobrazení hrotu

Zobrazení hrotu

Na obrázku jsou vidět dva obrazy pyramidálního hrotu. Oba obrazy mají stejnou orientaci, ale rozdílnou výšku, která je výsledkem rozdílné výšky píků na povrchu vzorku. Větší pík byl vyšší než hrot, proto došlo i k zobrazení konce nosníku (skloněná část za hrotem).