Aplikace STM

Mezi aplikacemi, ke kterým byla použita technika STM, nelze neuvést strukturu rekonstruovaného povrchu Si(111)7×7, protože to byl první povrch, na němž byla metoda aplikována a kde přispěla k vyřešeni dlouhodobého teoretického problému. Už dlouho bylo známo, že rekonstrukce je typu 7×7, ale nebyla známá detailní struktura. Bylo navrženo několik teoretických modelů, ale nebylo možno mezi nimi rozhodnout pomocí nelokálních metod.
http://www.desy.de/~hasunihh/poster/bilds/img1.jpg
Na obrázku vlevo je ukázán snímek z STM mikroskopu, vpravo je pak odvozená struktura (Takayanagiho model).

http://www.physics.purdue.edu/nanophys/images/hopg3d-1.jpg Atomy vysoce orientovaného pyrolitického grafitu, 3D znázornění.
http://hamers.chem.wisc.edu/gallery/metals/cyclopentene-color1.jpeg Molekuly cyklopentenu na povrchu stříbra. Jednotlivé molekuly se koncentrují podél čar, které se shodují s polohou schodů na stříbrném povrchu.
http://e1.physik.uni-dortmund.de/pic/c60_T.gif Molekuly C60 na povrchu Au(110)1×2. Orientace vrchní molekuly umožňuje rozpoznat hexagonální kruh. Dole je uveden profil podél červeně vyznačeného řezu.