Aplikace AFM

Částice oxidu železitého Nanočástice Fe2O3 na povrchu slídy, skenovací okno 1 μm.
Dendrity soli Sůl vykrystalizovaná na povrchu mikroskopického sklíčka. Zde jako demonstrace, co všechno dokáže zabránit měření. Někde mezi solí jsou chromozomy.
Tenká vrstva Vrstva SiO2 napařená na skle. Zobrazena je rýha, sloužící ke stanovení tloušťky vrstvy (zde asi 180 nm).
Povrch CD AFM lze používat ke kontrole kvality vyrobených CD, jednotlivé prohlubně mají šířku 0,5 μm a hloubku asi 100 nm. Skenovací okno 5 μm, v levém rohu náhled okna 20 μm.