Mikroskopie skenující sondou

Tato publikace vznikla s podporou grantu č. 31502018 z Fondu rozvoje vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, v kategorii učebních textů přístupných na síti Internet.

Publikace se zaobírá základními poznatky z oblasti mikroskopií v blízkém poli, resp. se skenující sondou. Převážná část textu je věnována nejrozšířenější metodě — mikroskopii atomárních sil, relativně velká část pak mikroskopii tunelového proudu a jejím variantám. V textu je stručná zmínka i o dalších technikách, které využívají skenující sondu.

Text je na internetu dostupný ve dvou formátech — PDF a HTML. Jako primární je PDF verze, která je určena pro prezentaci na obrazovce. Z této verze je automaticky generována HTML verze, která může mít sníženou kvalitu výstupu, zvláště v případě matematických vzorců, nicméně by měla být HTML i CSS2 validní, vzhled verze byl ověřován v prohlížeči Mozilla.

Z důvodů nízké podpory MathML v prohlížečích jsou vzorce v HTML verzi tvořeny jen posloupností znaků dostupných v Unicode. Symboly zlomků, odmocnin apod. jsou nahrazeny vhodným uzávorkováním. Obdobně (ne)podpora SVG způsobila použití rastrovaných obrázků. Animace jsou ve formátu AVI a nejsou součástí PDF dokumentu.